Zo dacht ook Sarah….

door | jan 2, 2024

Ze geloofde dat ze eerst een goedbetaalde baan, voldoende energie en een comfortabele bankrekening moest hebben voordat ze echt kon genieten van het leven. Dus werkte ze onvermoeibaar, offerde ze haar rust op en klampte ze zich vast aan relaties die haar eigen welzijn ondermijnden – allemaal in de naam van het najagen van overvloed.

Maar ergens langs de weg begon Sarah te beseffen dat ze het helemaal verkeerd aanpakte. Hoe meer ze nastreefde, hoe minder vervuld ze zich voelde. Haar zoektocht naar externe rijkdommen zorgde ervoor dat ze haar interne rijkdom vergat – haar eigen geluk, gezondheid en innerlijke vrede.

Op een dag ontmoette Sarah een wijze oude vrouw, Elena genaamd, die haar een andere kijk op overvloed liet zien. Elena vertelde haar dat de weg naar ware overvloed eigenlijk andersom liep. 

“Sarah,” zei Elena met een glimlach, “voordat je iets kunt ‘hebben’, moet je eerst ‘zijn’. Dat betekent dat je eerst je innerlijke rust, tevredenheid en zelfliefde moet cultiveren. Vanuit die staat van ‘zijn’, zul je natuurlijk de juiste acties ondernemen, de dingen ‘doen’ die in lijn zijn met je ware verlangens en waarden.”

Elena legde uit dat wanneer je vanuit een staat van innerlijke overvloed handelt, je niet langer afhankelijk bent van externe omstandigheden om je gelukkig te voelen. Je maakt keuzes vanuit kracht en authenticiteit, in plaats van uit angst of gebrek. En dan, pas dan, zul je de vruchten plukken van je acties en ‘hebben’ wat je werkelijk wenst.

Sarah begreep het eindelijk. Ze begon haar eigen behoeften en verlangens serieus te nemen. Ze begon tijd te maken voor rust, plezier en zelfzorg. Na verloop van tijd merkte ze dat haar energie toenam, haar relaties verbeterden en nieuwe kansen zich aandienden.

Het verlangen naar overvloed was er nog steeds, maar het was niet langer een dwangmatige race. Het was een natuurlijk uitvloeisel van haar innerlijke balans en authentieke acties. Sarah had geleerd dat overvloed niet begint met ‘hebben’, maar met ‘zijn’ en ‘doen’ vanuit een plaats van innerlijke vervulling.

En zo ontdekte ze de kracht van de omgekeerde weg naar overvloed, een weg die niet draait om de externe omstandigheden, maar om de interne transformatie. 

Het was een reis die haar leven transformeerde en haar deed beseffen dat echte overvloed altijd al binnen handbereik lag – ze hoefde alleen maar anders te kijken en anders te handelen.

Wil jij voor jezelf inzicht, bewustwording en regie net als Sarah?