Ik kan er niet bij

door | mei 31, 2023

Vaak geven mensen mij aan niet (meer) bij hun gevoel te kunnen en vooral een ‘vol’ hoofd te hebben.
Het lijkt alsof ze het vermogen om emoties te ervaren zijn kwijtgeraakt. Maar in werkelijkheid is het waarschijnlijker dat ze simpelweg niet weten hoe ze hun emoties kunnen herkennen of benoemen.

Emoties zijn een natuurlijk onderdeel van het menselijk bestaan en worden vaak geactiveerd zonder dat we ons er bewust van zijn. In dit artikel zullen we verkennen hoe je beter in contact kunt komen met je gevoelens, door te luisteren naar de aanwijzingen die je lichaam je geeft. Deze eerste stap naar emotionele intelligentie is van onschatbare waarde, omdat er veel waardevolle informatie schuilt in onze innerlijke belevingswereld.

Luisteren naar je Lichaam: ontdek welke emoties je ervaart

Wanneer je moeite hebt met het identificeren van je gevoelens, kun je op je lichaam vertrouwen als waardevolle gids. Het geeft subtiele aanwijzingen over je emoties. Neem even de tijd om te observeren waar je mogelijk spanning vasthoudt. Misschien merk je dat je moeite hebt om iets los te laten. Voel je gespannen spieren in je schouders of een knoop in je maag? Dit kan wijzen op boosheid of frustratie die je ervaart.

Let ook op fysieke signalen die kunnen duiden op angst of nervositeit. Heb je bezwete handpalmen, klopt je hart sneller en voel je een knoop in je buik? Dit zijn tekenen dat er angstige gevoelens aanwezig zijn.

Je lichaam kan je ook inzicht geven in andere emoties. Rode wangen en een versnelde ademhaling kunnen wijzen op boosheid of frustratie. Een zwaar gevoel in je hart kan duiden op rouw. Een leegte in je hartcentrum kan eenzaamheid suggereren, terwijl een licht en uitgestrekt gevoel tevredenheid en vrijheid kan betekenen. En die bekende brok in je keel? Dit kan erop wijzen dat er iets is dat je moet zeggen of een boodschap die je moeilijk kunt ontvangen.

Als je even stopt en bewust wordt van je gevoelens, kan je zien, horen, voelen en waarnemen wat er echt aan de hand is. Je kan op een willekeurig moment op de dag je emotionele ’temperatuur’  controleren en daarmee je bewustzijn vergroten.

Dat is de eerste stap voor emotionele intelligentie. En een belangrijke stap, want daar zit veel waardevolle informatie voor je.

Wat is Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie is het vermogen om bewust en effectief om te gaan met je eigen emoties en de emoties van anderen. Het gaat verder dan alleen het herkennen en benoemen van emoties, maar omvat ook het begrijpen van de oorzaken en gevolgen van emoties, het kunnen reguleren van emoties en het empathisch kunnen omgaan met de emoties van anderen.

Emotionele intelligentie is van groot belang in zowel persoonlijke als professionele relaties. Het stelt je in staat om beter met stress om te gaan, effectiever te communiceren, goede relaties op te bouwen, empathie te tonen en conflicten op een constructieve manier op te lossen. Door je emotionele intelligentie te ontwikkelen, kun je een beter begrip krijgen van jezelf en anderen, en kun je positievere en bevredigendere interacties en resultaten bereiken in verschillende aspecten van je leven.

Waarom het ontdekken van je eigen emoties zo belangrijk is

Emotieherkenning is een essentiële eerste stap in het ontwikkelen van emotionele intelligentie omdat het de basis legt voor het begrijpen en effectief omgaan met emoties, zowel bij jezelf als bij anderen. Hier zijn enkele redenen waarom emotieherkenning zo belangrijk is:

Zelfbewustzijn

Emotieherkenning stelt je in staat om bewust te worden van je eigen emotionele toestand. Door je emoties te herkennen en te benoemen, krijg je inzicht in hoe je je voelt en waarom je je op een bepaalde manier gedraagt. Dit zelfbewustzijn is essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het reguleren van je emoties.

Emotieregulatie

Emotieherkenning is de eerste stap om emoties effectief te kunnen reguleren. Als je je eigen emoties niet kunt herkennen, wordt het moeilijk om ze op een gezonde en constructieve manier te beheersen. Door emotieherkenning kun je bewust worden van negatieve emoties zoals woede, angst of verdriet, en stappen ondernemen om ze te kalmeren of te transformeren.

Empathie

Emotieherkenning is ook van cruciaal belang bij het begrijpen en tonen van empathie voor anderen. Het stelt je in staat om de emoties van anderen waar te nemen en te begrijpen, wat de basis vormt voor het opbouwen van sterke en ondersteunende relaties. Door de emoties van anderen te herkennen, kun je beter reageren op hun behoeften en gevoelens, en kun je meer compassie tonen.

Effectieve communicatie

Het herkennen van emoties, zowel bij jezelf als bij anderen, vergemakkelijkt de communicatie. Emoties spelen een belangrijke rol in menselijke interacties, en het kunnen begrijpen en benoemen van emoties helpt je om jezelf beter uit te drukken en anderen beter te begrijpen. Dit bevordert de helderheid, empathie en verbondenheid in communicatie.

Kortom, emotieherkenning vormt de basis voor zelfbewustzijn, emotieregulatie, empathie en effectieve communicatie. Door te beginnen met het ontwikkelen van dit vermogen, leg je een stevig fundament voor verdere groei in emotionele intelligentie en het bevorderen van welzijn en succes in je persoonlijke en professionele leven.

Wil je meer doen met de informatie die je lichaam je geeft?
1. Maak een afspraak voor een gratis koersgesprek?
2. Meld je hier aan voor de Pak je regiedagen